Fottur opp Kossdalssvingane
Ta turen opp dei 17 hårnålssvingane i Kossdalen på Osterøy. Eit kulturhistorisk vegminne frå slutten...
View Fottur opp Kossdalssvingane
View Fottur opp Kossdalssvingane